Νέα & Ανακοινώσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχικών Διπλωματικών Εργασιών Φεβρουάριος 2018

Την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018 θα γίνουν οι παρουσιάσεις-υποστηρίξεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στην αίθουσα 13 του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία των παρακάτω Μ.Φ.:
1. Βρίζα Χρύσα ώρα 10:00 με τίτλο: «Απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση».
2. Ξανθοπούλου Βασιλική ώρα 11:00 με τίτλο: «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις και στρατηγικές δασκάλας χορού κατά τη διαδικασία εκμάθησης συλλογικών παραδοσιακών χορών σε άτυπο περιβάλλον μάθησης σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας».
3. Λιούνη Μάγδα ώρα 12:00 με τίτλο: «Διδακτικές στρατηγικές νηπιαγωγού σε εξατομικευμένες δυαδικές καταστάσεις μάθησης στο πλαίσιο άτυπης εκπαίδευσης».
4. Μεμέτ-Εμίν Ζουμπεϊδά ώρα 18:00 με τίτλο: «Διερευνώντας τις διαπολιτισμικές πρακτικές σε ένα περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης δίγλωσσων μαθητών. Η περίπτωση του "Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων" (ΠΕΜ)».
5. Χατζημπέη Χριστίνα ώρα 19:00 με τίτλο: «Πόσο διαπολιτισμικό είναι ένα διαπολιτισμικό σχολείο;» Mια εθνογραφική μελέτη των Διαπολιτισμικών Δημοτικών Σχολείων του Νομού Ροδόπης».

Την Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα: 11:00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Γρηγορίου Ελένης στο Εργαστήριο Ψυχολογίας με τίτλο: «Η επίδραση των αναγνωστικών εμπειριών από το οικογενειακό περιβάλλον στη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών νηπιακής ηλικίας».

Την Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα: 18:30 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Σωκράτους Βαλεντίνας στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλο: «Η ιστορική ενσυναίσθηση ως εργαλείο για την αλλαγή της στάσης των εφήβων για τα μουσεία. Μια εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης μιας περιοδικής έκθεσης για τη δημιουργία μιας Pop Up Performance».

Εξεταστέα ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το Ακαδ. Έτος 2017-18

Εξεταστέα ύλη  και πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

στο Π.Μ.Σ. : «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Οι ημερομηνίες των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων για τους όλους τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 στα μαθήματα «Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής» και «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» έχει ως ακολούθως :

 Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10.00-13.00: Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής

 Σάββατο 9, Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15.00-18.00: Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα 7 του ΤΕΕΠΗ, (1ος όροφος Παλαιού Κτιρίου της Σχολής Επιστημών Αγωγής), Ν. Χηλή Αλεξανδρούπολη.

 

Εξεταστέα ύλη εισαγωγικών εξετάσεων

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;