Παρουσίαση Μεταπτυχικών Διπλωματικών Εργασιών Φεβρουάριος 2018

Την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018 θα γίνουν οι παρουσιάσεις-υποστηρίξεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στην αίθουσα 13 του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία των παρακάτω Μ.Φ.:
1. Βρίζα Χρύσα ώρα 10:00 με τίτλο: «Απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση».
2. Ξανθοπούλου Βασιλική ώρα 11:00 με τίτλο: «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις και στρατηγικές δασκάλας χορού κατά τη διαδικασία εκμάθησης συλλογικών παραδοσιακών χορών σε άτυπο περιβάλλον μάθησης σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας».
3. Λιούνη Μάγδα ώρα 12:00 με τίτλο: «Διδακτικές στρατηγικές νηπιαγωγού σε εξατομικευμένες δυαδικές καταστάσεις μάθησης στο πλαίσιο άτυπης εκπαίδευσης».
4. Μεμέτ-Εμίν Ζουμπεϊδά ώρα 18:00 με τίτλο: «Διερευνώντας τις διαπολιτισμικές πρακτικές σε ένα περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης δίγλωσσων μαθητών. Η περίπτωση του "Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων" (ΠΕΜ)».
5. Χατζημπέη Χριστίνα ώρα 19:00 με τίτλο: «Πόσο διαπολιτισμικό είναι ένα διαπολιτισμικό σχολείο;» Mια εθνογραφική μελέτη των Διαπολιτισμικών Δημοτικών Σχολείων του Νομού Ροδόπης».

Την Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα: 11:00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Γρηγορίου Ελένης στο Εργαστήριο Ψυχολογίας με τίτλο: «Η επίδραση των αναγνωστικών εμπειριών από το οικογενειακό περιβάλλον στη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών νηπιακής ηλικίας».

Την Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα: 18:30 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Σωκράτους Βαλεντίνας στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλο: «Η ιστορική ενσυναίσθηση ως εργαλείο για την αλλαγή της στάσης των εφήβων για τα μουσεία. Μια εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης μιας περιοδικής έκθεσης για τη δημιουργία μιας Pop Up Performance».

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;