Σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών

ΣΙΤΙΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ

  1. Έντυπη Αίτηση* που αφορά τη σίτιση .
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος . Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Η ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΔΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ως εξής :

Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Αλεξανδρούπολης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Πανεπιστημιούπολη Δραγάνα Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ.  68100. Τηλ. επικοινωνίας :2551030973, 2551030965.

 

Αίτιση Σίτισης

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;