Β1Υ - Μελέτη της ετερότητας - διαπολιτισμική ετοιμότητα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν σε ένα πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, η θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση τους μέσα από βιωματικές διαδικασίες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που μπορεί να θέσει ένα τέτοιο περιβάλλον.

Στη σειρά των διαλέξεων του μαθήματος αυτού εξετάζονται διαφορετικές μορφές ετερότητας (εθνότητα, φύλο, θρησκεία, γλώσσα) στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Εξετάζεται ακόμη η ανάπτυξη των προκαταλήψεων στα παιδιά καθώς και κοινωνικο-ψυχολογικές θεωρίες διομαδικών σχέσεων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ταυτότητας του «εαυτού» και του «άλλου» μέσα από διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια, ενώ εξετάζεται και η ανάπτυξη των στερεοτύπων, και ειδικότερα το πως αναπτύσσεται το περιεχόμενό τους, ο ρόλος τους σε γνωστικό επίπεδο και ειδικότερα στην επεξεργασία των πληροφοριών καθώς και η σημασία τους για τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων. Μελετώνται τεχνικές μείωσης των προκαταλήψεων και άμβλυνσης των στερεοτύπων. Τέλος γίνεται αναφορά σε θεωρίες που αφορούν την πολιτισμική προσαρμογή μειονοτήτων σε νέα πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Στόχος του μαθήματος είναι κατακτήσουν οι φοιτητές τη σχετική θεωρητική γνώση και να συγκροτήσουν εργαλεία για την διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την ετερότητα εκπαιδευτική διαδικασία.         

Αξιολόγηση

Μια ομαδική εργασία από δύο άτομα. Η έκταση της θα είναι περίπου 5.000 λέξεις. Θα είναι σε γραμματοσειρά TimesNewRoman μεγέθους 12 και με διπλό διάκενο. Επίσης θα υπάρχει μια πρώτη σελίδα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και η βιβλιογραφικές παραπομπές θα είναι με το σύστημα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA).

Υπεύθυνος μαθήματος: Αντώνης Σαπουντζής, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ

Διδάσκοντες: Αντώνης Σαπουντζής, Δέσποινα Σακκά, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ-ΔΠΘ

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;