Β3Ε - Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών

Το μάθημα εστιάζει στις πολιτικές, ιστορικές και νομικές διαστάσεις της εκπαίδευσης ιστορικών μειονοτήτων και μεταναστών και προχωρά σε συγκριτική μελέτη μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και σε μελέτη διαπολιτισμικών και διπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Γίνονται αναφορές αφενός τα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών με μεγάλη παράδοση στη εκπαίδευση μεταναστών σε Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική (Καναδά και ΗΠΑ) και στις αλλαγές που υπήρξαν κατά την τελευταία 70ετία, και αφετέρου στα εκπαιδευτικά συστήματα των ιστορικών μειονοτήτων στην Ευρώπη. Ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης αποτελεί η εκπαίδευση των ιστορικών μειονοτήτων στην Ελλάδα, με έμφαση στη εκπαίδευση των Θρακιωτών Μουσουλμάνων μειονοτικών.

Τρόπος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εργασίες. Μέρος της αξιολόγησης αποτελεί και μια παρουσίαση στην αίθουσα (αυστηρά 10λεπτη) - η παρουσίαση αφορά όλους τους φοιτητές (παρουσιαστή και ακροατές) καθώς τα θέματα σε κάποια σημεία θα είναι κοινά, και θα πρέπει να υπάρξει κοινή κατανόηση του ζητήματος, κοινός προβληματισμός και αλληλοδιορθώσεις.

Υπεύθυνος μαθήματος: Γιώργος Μαυρομμάτης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ

Διδάσκοντες: Γιώργος Μαυρομμάτης, Κώστας Τσιτσελίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, Κώστας Τσιούμης, Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;