Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2016-17

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα"

 

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. με τίτλο "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα" εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ 116/3.6.2015 του ΤΕΕΠΗ, την ΣΕΣ του ΔΠΘ 8/18-6-2015) και δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ τ.Β' 1578/28-7-2015), σε αντικατάσταση του 153067/Β7 (ΦΕΚ 2737/25-10-2013 τ. Β').

Κατεβάστε όλο το αρχείο

 

 

 

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;