Το μεταπτυχιακό με λίγα λόγια

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα». Το Μεταπτυχιακό μας στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στη Νέα Χηλή της Αλεξανδρούπολης. Δέχεται ως φοιτητές, πτυχιούχους θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης που επιτυγχάνουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν κάθε δεύτερο χρόνο. Με αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, παρέχουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εξειδικεύουμε στελέχη ικανά να καλύψουν ανάγκες που εμφανίζονται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να οργανώνουν ανάλογα προγράμματα και να ανταποκρίνονται σε ποικίλες ανάγκες όχι μόνο σε τυπικά αλλά και σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

Για το λόγο αυτό προσφέρουμε ένα ευρύ σύνολο θεωρητικών μαθημάτων, αλλά και δυνατότητες για Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

-επιστημονικά συμπόσια με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων, προγράμματα εμψυχωτικών δράσεων καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Επίσης, στο Πρόγραμμα εντάσσονται:

-η εφαρμογή μεθόδου επαγγελματικής μάθησης σε μικρές ομάδες με έμφαση στη συνεργασία, στην ανατροφοδότηση και στον αναστοχασμό (Lesson Study) και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων καθώς και άλλων καινοτόμων δράσεων για τις οποίες μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπό μας.                       

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;