Αποφοίτηση

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα», σε μια από τις εξής δύο επιμέρους κατευθύνσεις :

                Α. Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης και

                Β. Εκπαίδευση στην διαπολιτισμική ετοιμότητα.

Στον απονεμόμενο τίτλο αναγράφεται και η αντίστοιχη κατεύθυνση ειδίκευσης.

Η ορκωμοσία και η απονομή του τίτλου γίνεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και παρουσία του Πρύτανη του ΔΠΘ ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται παρουσία ενός εκ των Αντιπρυτάνεων ή στην περίπτωση που αυτοί κωλύονται παρουσία του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και μετά από αίτησή τους μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο ΤΕΕΠΗ για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Ν. 3685/08 και τον σχετικό κανονισμό του Τμήματος.

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;