Β2Υ - Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ιδιαιτερότητες και της δυνατότητες γύρω από τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και ως γλώσσας καταγωγής/πολιτισμικής κληρονομιάς (heritage language).

Ξεκινώντας από τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από τη δι/πολυγλωσσία και τις γλωσσικές στάσεις απέναντι στις γλώσσες καταγωγής και την επίσημη γλώσσα του σχολείου, έμφαση θα δοθεί στο πώς μέσα από τις πρακτικές και τις παρεμβάσεις τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διδάξουν την ελληνική σε παιδιά από μειονοτικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα, καλλιεργώντας παράλληλα τον σεβασμό στη γλωσσική και ευρύτερα κοινωνιοπολιτισμική ποικιλότητα σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως καταγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με αναλυτικά προγράμματα σπουδών που προορίζονται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και ως γλώσσας καταγωγής/πολιτισμικής κληρονομιάς. Επίσης, με στόχο τον εμπλουτισμό τόσο των προγραμμάτων αυτών όσο και των θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων που καλούνται να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, στο μάθημα θα συζητηθούν σύγχρονα μοντέλα γραμματισμού που αξιοποιούν τις πρακτικές γραμματισμού των μαθητών/τριών και αποσκοπούν στην ανάδειξη της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας μέσα στη σχολική τάξη.

Αξιολόγηση:

Ζωή Γαβριηλίδου: Συγγραφή διδακτικού σεναρίου για την διαχείριση της διαφορετικότητας στην τάξη (ομαδική εργασία) 80% προφορική συμμετοχή στο μάθημα 20%.

Βασιλική Τσάκωνα: Στην αρχή των μαθημάτων θα δοθούν άρθρα ισάριθμα των φοιτητών/τριών. Καθένας/μιά θα αναλάβει την παρουσίαση ενός άρθρου και ταυτόχρονα όλοι/ες θα πρέπει να διαβάσουν τη βιβλιογραφία αυτή και να προετοιμαστούν για τις προφορικές παρουσιάσεις. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται στη διάρκεια των μαθημάτων, οπότε για κάθε φοιτητή/τρια η ημερομηνία παρουσίασης θα ορίζεται ανάλογα με το άρθρο/θέμα που έχει επιλέξει. Δεν απαιτείται για αυτή την ενότητα τελική γραπτή εργασία.

Τρόπος αξιολόγησης για τις ενότητες αυτές:

  • 40% προφορική παρουσίαση άρθρου στην τάξη
  • 30% προφορική συμμετοχή στο μάθημα, συνέπεια και ενδιαφέρον για αυτό
  • 30% περιλήψεις των άρθρων που παρουσιάζονται και ερωτήσεις σχετικά με αυτά
  • Υπεύθυνη μαθήματος: Βασιλική Τσάκωνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

    Διδάσκουσες: Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας-ΔΠΘ, Βασιλική Τσάκωνα

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;