Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016

ΤΕΕΠΗ – Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16

ΤΕΕΠΗ – Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16

1η Εβδομάδα 14/10 - 18/10

Ώρες Τετάρτη 14/10 Πέμπτη 15/10 Παρασκευή 16/10 Ώρες Σάββατο 17/10 Ώρες Κυριακή 18/10
16:30 - 19:00  Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Καρούσου   Αίθ. 13   Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Σαπουντζής   Αίθ. 13 09:00 - 14:30 Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης    Ε. Πεντέρη Αίθ. Ξένων Γλωσσών    
19:00 - 21:30              

2η Εβδομάδα 21/10 - 25/10

Ώρες Τετάρτη 21/10 Πέμπτη 22/10 Παρασκευή 23/10 Ώρες Σάββατο 24/10 Ώρες Κυριακή 25/10
16:30 - 19:00     Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Σαπουντζής   Αίθ. 13 15:00 - 18:00 ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13  10:00 - 13:00 ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13 
19:00 - 21:30      Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης    Γ. Ρεκαλίδου   Αίθ.13 18:00 - 21:00  ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13    

3η Εβδομάδα 28/10 - 01/11

Ώρες Τετάρτη 28/10 Πέμπτη 29/10 Παρασκευή 30/10 Ώρες Σάββατο 31/10 Ώρες Κυριακή 01/11
16:30 - 19:00 ΑΡΓΙΑ Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Ι. Μαντούβαλος  αίθ. 16  Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Σαπουντζής   Αίθ. 13 09:00 - 14:30 Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης    Ε. Πεντέρη   Αίθ.13    
19:00 - 21:30 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής  Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης    Γ. Ρεκαλίδου   Αίθ.13        

4η Εβδομάδα 04/11 - 08/11

Ώρες Τετάρτη 04/11 Πέμπτη 05/11 Παρασκευή 06/11 Ώρες Σάββατο 07/11 Ώρες Κυριακή 08/11
16:30 - 19:00   Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Ι. Μαντούβαλος  αίθ. 16  Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Ι. Μαντούβαλος  αίθ. 13        
19:00 - 21:30   ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής  Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης    Γ. Ρεκαλίδου   Αίθ.13        

5η Εβδομάδα 11/11 - 15/11

Ώρες Τετάρτη 11/11 Πέμπτη 12/11 Παρασκευή 13/11 Ώρες Σάββατο 14/11 Ώρες Κυριακή 15/11
16:30 - 19:00     Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Σαπουντζής   Αίθ. 13 15:00 - 18:00  ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13 10:00 - 13:00 ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13 
19:00 - 21:30   ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής    18:00 - 21:00 ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13     

6η Εβδομάδα 18/11 - 22/11

Ώρες Τετάρτη 18/11 Πέμπτη 19/11 Παρασκευή 20/11 Ώρες Σάββατο 21/11 Ώρες Κυριακή 22/11
16:30 - 19:00 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Β. Τσάκωνα   Αίθ. 13   Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Ι. Μαντούβαλος  αίθ. 16 Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Ι. Μαντούβαλος  αίθ. 13        
19:00 - 21:30   ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης    Γ. Ρεκαλίδου   Αίθ.13         

7η Εβδομάδα 25/11 - 29/11

Ώρες Τετάρτη 25/11 Πέμπτη 26/11 Παρασκευή 27/11 Ώρες Σάββατο 28/11 Ώρες Κυριακή 29/11
16:30 - 19:00 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Καρούσου   Αίθ. 13 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Γρ. Τρυψιάνης   Εργαστήριο πληροφορικής   10:00 - 13:00  Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Ν. Ασκούνη  αίθ. 13    
19:00 - 21:30     Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Ν. Ασκούνη  αίθ. 13        

8η Εβδομάδα 02/12 - 06/12

Ώρες Τετάρτη 02/12 Πέμπτη 03/12 Παρασκευή 04/12 Ώρες Σάββατο 05/12
Ώρες Κυριακή 06/12
16:30 - 19:00 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Καρούσου   Αίθ. 13 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Γρ. Τρυψιάνης   Εργαστήριο πληροφορικής          
19:00 - 21:30  Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Γ. Μαυρομμάτης  αίθ. 13  ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής          

9η Εβδομάδα 09/12 - 13/12

Ώρες Τετάρτη 09/12 Πέμπτη 10/12 Παρασκευή 11/12 Ώρες Σάββατο 12/12
Ώρες Κυριακή 13/12
16:30 - 19:00 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Καρούσου   Αίθ. 13 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Γρ. Τρυψιάνης   Εργαστήριο πληροφορικής   15:00 - 18:00  ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13  10:00 - 13:00  ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13
19:00 - 21:30 Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Γ. Μαυρομμάτης  αίθ. 13 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής   18:00 - 21:00  ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13    

10η Εβδομάδα 16/12 - 20/12

Ώρες Τετάρτη 16/12 Πέμπτη 17/12 Παρασκευή 18/12 Ώρες Σάββατο 19/12
Ώρες Κυριακή 20/12
16:30 - 19:00              
19:00 - 21:30 Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Γ. Μαυρομμάτης  αίθ. 1 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής          

11η Εβδομάδα 13/01 - 17/01

Ώρες Τετάρτη 13/01 Πέμπτη 14/01 Παρασκευή 15/01 Ώρες Σάββατο 16/01
Ώρες Κυριακή 17/01
16:30 - 19:00 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής  Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Καρούσου   Αίθ. 13   Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα:μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Σαπουντζής   Αίθ. 16  15:00 - 18:00  ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13  10:00 - 13:00  ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων    Γ. Κουλαουζίδης Αίθ. 13
19:00 - 21:30 Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Γ. Μαυρομμάτης  αίθ. 13 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής          

12η Εβδομάδα 20/01 - 24/01

Ώρες Τετάρτη 20/01 Πέμπτη 21/01 Παρασκευή 22/01 Ώρες Σάββατο 23/01
Ώρες Κυριακή 24/01
16:30 - 19:00 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής      11:00 - 17:00 Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης    Γ. Ρεκαλίδου   Αίθ.13    
19:00 - 21:30 Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση Γ. Μαυρομμάτης  αίθ. 13 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας  Εργαστήριο πληροφορικής          

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;