Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016

ΤΕΕΠΗ – Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-16

ΤΕΕΠΗ – Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-16

1η Εβδομάδα 24/02 - 28/02

Ώρες Τετάρτη 24/02 Πέμπτη 25/02 Παρασκευή 26/02
Ώρες Σάββατο 27/02 Ώρες Κυριακή 28/02
16:30 - 19:00    Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Α. Οικονομίδου  Αίθ. 13 Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Α. Σαπουντζής  Εργαστήριο Ψυχολογίας 10:00 - 12:30 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Ζ. Γαβριηλίδου  αίθ. 13    
19:00 - 21:30  Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης Β. Δαλκαβούκης αίθ. 13      12:30 - 15:00 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Ζ. Γαβριηλίδου  αίθ. 13    

2η Εβδομάδα 02/03 - 06/03

Ώρες Τετάρτη 02/03 Πέμπτη 03/03 Παρασκευή 04/03 Ώρες Σάββατο 05/03 Ώρες Κυριακή 06/03
16:30 - 19:00   Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Α. Οικονομίδου  Αίθ. 13  Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Α. Σαπουντζής  Εργαστήριο Ψυχολογίας 09:00 - 12:00 Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Κ. Τσιούμης αίθ. 13    
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης Β. Δαλκαβούκης αίθ. 13 Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Γ. Μαυρομμάτης αίθ. 13  Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Κ. Τσιούμης αίθ. 13        

3η Εβδομάδα 09/03 - 13/03

Ώρες Τετάρτη 09/03 Πέμπτη 10/03 Παρασκευή 11/03
Ώρες Σάββατο 12/03 Ώρες Κυριακή 13/03
16:30 - 19:00   Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Α. Οικονομίδου  Αίθ. 13          
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης Β. Δαλκαβούκης αίθ. 13 Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Γ. Μαυρομμάτης αίθ. 13          

4η Εβδομάδα 16/03 - 20/03

Ώρες Τετάρτη 16/03 Πέμπτη 17/03 Παρασκευή 18/03 Ώρες Σάββατο 19/03 Ώρες Κυριακή 20/03
16:30 - 19:00   Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Α. Οικονομίδου  Αίθ. 13 Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Α. Σαπουντζής  αίθ. 13 10:00 - 12:30 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Ζ. Γαβριηλίδου  αίθ. 13     
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης Β. Δαλκαβούκης αίθ.  13       12:30 - 15:00 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Ζ. Γαβριηλίδου  αίθ. 13     

5η Εβδομάδα 23/03 - 27/03

Ώρες Τετάρτη 23/03 Πέμπτη 24/03 Παρασκευή 25/03 Ώρες Σάββατο 26/03 Ώρες Κυριακή 27/03
16:30 - 19:00   Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Α. Οικονομίδου  Αίθ. 13  ΑΡΓΙΑ
 
       
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης Β. Δαλκαβούκης αίθ.  13  Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Γ. Μαυρομμάτης αίθ. 13        

6η Εβδομάδα 30/03 - 03/04

Ώρες Τετάρτη 30/03 Πέμπτη 31/03 Παρασκευή 01/04 Ώρες Σάββατο 02/04 Ώρες Κυριακή 03/04
16:30 - 19:00 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Β. Τσάκωνα  Αίθ. 13 Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Α. Οικονομίδου  Αίθ. 13 Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Α. Σαπουντζής  αίθ. 13 10:00 - 13:00 Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Κ. Τσιτσελίκης αίθ. 13     
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης    Β. Δαλκαβούκης αίθ.  13  Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Γ. Μαυρομμάτης αίθ. 13 Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Κ. Τσιτσελίκης αίθ. 13        

7η Εβδομάδα 06/04 - 10/04

Ώρες Τετάρτη 06/04 Πέμπτη 07/04 Παρασκευή 08/04
Ώρες Σάββατο 09/04 Ώρες Κυριακή 10/04
16:30 - 19:00 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Β. Τσάκωνα  Αίθ. 13   Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Α. Σαπουντζής  αίθ. 13         
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης    Β. Δαλκαβούκης αίθ.  13   Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Γ. Μαυρομμάτης αίθ. 13          

8η Εβδομάδα 13/04 - 17/04

Ώρες Τετάρτη 13/04
Πέμπτη 14/04 Παρασκευή 15/04 Ώρες Σάββατο 16/04
Ώρες Κυριακή 17/04
16:30 - 19:00 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Β. Τσάκωνα  Αίθ. 13   Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Δ. Σακκά  αίθ. 13         
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης    Β. Δαλκαβούκης αίθ.  13 Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών Γ. Μαυρομμάτης αίθ. 13 Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Δ. Σακκά  αίθ. 13         

9η Εβδομάδα 20/04 - 24/04

Ώρες Τετάρτη 20/04 Πέμπτη 21/04 Παρασκευή 22/04 Ώρες Σάββατο 23/04
Ώρες Κυριακή 24/04
16:30 - 19:00 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Β. Τσάκωνα  Αίθ. 13            
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης Β. Δαλκαβούκης αίθ.  13            

10η Εβδομάδα 11/05 - 15/05

Ώρες Τετάρτη 11/05 Πέμπτη 12/05 Παρασκευή 13/05 Ώρες Σάββατο 14/05
Ώρες Κυριακή 15/05
16:30 - 19:00 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Β. Τσάκωνα  Αίθ. 13     Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Δ. Σακκά  αίθ. 13   ΑΡΓΙΑ    
19:00 - 21:30 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης Β. Δαλκαβούκης αίθ.  13    Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Α. Σακκά  αίθ. 13      

11η Εβδομάδα 18/05 - 22/05

Ώρες Τετάρτη 18/05 Πέμπτη 19/05 Παρασκευή 20/05 Ώρες Σάββατο 21/05
Ώρες Κυριακή 22/05
16:30 - 19:00 Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   Β. Τσάκωνα  Αίθ. 13   Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13  10:00 - 12:30
Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13  09:00 - 11:30 Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13
19:00 - 21:30     Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-διαπολιτισμική ετοιμότητα Ξ. Χρυσοχόου  αίθ. 13  14:30 - 17:00 Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13     

12η Εβδομάδα 25/05 - 29/05

Ώρες Τετάρτη 25/05 Πέμπτη 26/05 Παρασκευή 27/05 Ώρες Σάββατο 28/05
Ώρες Κυριακή 29/05
16:30 - 19:00     Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13   10:00 - 12:30
Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13  09:00 - 11:30 Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13 
19:00 - 21:30      Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13 12:30 - 14:45 Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Σ. Ιακωβίδου Εργαστήριο ΠΕΕΠ  11:30 - 14:00  Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Σ. Ιακωβίδου Εργαστήριο ΠΕΕΠ
        14:45 - 17:15 Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13    
        17:15 - 19:45 Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Σ. Ιακωβίδου Εργαστήριο ΠΕΕΠ    

13η Εβδομάδα 01/06 - 05/06

Ώρες Τετάρτη 01/06 Πέμπτη 02/06 Παρασκευή 03/06 Ώρες Σάββατο 04/06
Ώρες Κυριακή 05/06
16:30 - 19:00     Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13  10:00 - 12:30
Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13  09:00 - 11:30 Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13 
19:00 - 21:30      Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13 12:30 - 14:45 Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Σ. Ιακωβίδου Εργαστήριο ΠΕΕΠ  11:30 - 14:00  Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Σ. Ιακωβίδου Εργαστήριο ΠΕΕΠ
        14:45 - 17:15 Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Ν. Παναγιώτου αίθ. 13    
        17:15 - 19:45 Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες   Σ. Ιακωβίδου Εργαστήριο ΠΕΕΠ    

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;